Nazywam się Magdalena Franieczek i jestem psychologiem i  specjalistą psychoterapii uzależnień. Zajmuję się diagnozą oraz terapią indywidualną i grupową.

Pracuję z osobami uzależnionymi lub na granicy zachowań ryzykownych  od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.  Oferuję  wsparcie  w utrzymywaniu abstynencji,  wiedzę na temat  uzależnienia, pomagam w rozpoznaniu i rozwiązaniu problemów wynikających z uzależnienia. Towarzyszę w rozwoju osobistym w procesie trzeźwienia i wprowadzania zmian. Osobom, które piją ryzykownie proponuję program ograniczania picia.

Pomagam również osobami uzależnionym behawioralnie, ponieważ coraz częściej problemy z obszaru uzależnień dotyczą zachowań. Hazard, niekontrolowane korzystanie z komputera i internetu, zakupy, praca, zachowania seksualne mogą stać się głównym sposobem spędzania czasu, w miarę jego upływu coraz bardziej kosztem ważnych spraw. Proponuję pomoc w odnalezieniu równowagi i sposobów radzenia sobie .

Współpracuję również z rodzinami osób uzależnionych, pomoc swoją kieruję do partnerek i partnerów osób uzależnionych jak również do dorosłych, którzy jako dzieci wychowywali sie w rodzinach z problemem uzależnienia i dokładnie wiedzą co to lęk, niepewność, brak zaufania, izolacja, nadmiar obowiązków i odpowiedzialności oraz trudności w odpowiedzi na pytanie kim jestem.

Ukończyłam :
• psychologię na Uniwersytecie Wrocławskim ,
• Studium Umiejętności Psychologicznych oraz Studium Psychoterapii Uzależnień organizowane przez Centrum Psychoedukacji i Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Uzależnień zakończone uzyskaniem certyfikatu Specjalisty Psychoterapii Uzależnień wydanego przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
• 3- letnie szkolenie w terapii Gestalt w Ośrodku Edukacji Psychologicznej i Treningu Grupowego we Wrocławiu.
Doświadczenie w pracy psychoterapeutycznej zdobywałam pracując w ośrodkach leczenia uzależnień, poradni zdrowia psychicznego, domu pomocy społecznej, na turnusach rehabilitacyjnych dla dorosłych.
Prowadziłam i współprowadziłam szkolenia z zakresu pracy z osobą uzależnioną oraz warsztaty umiejętności społecznych (komunikacja, asertywność, zarządzanie czasem, itp.)
Swoją pracę poddaję superwizji.